Kalite Yönetimi

Üretimin her bir aşamasında kalite


Üretimin her bir aşamasında kalite kontrol laboratuarımızda ürünün fiziksel analizleri yetkin personel tarafından yapılmaktadır. Çıkan sonuçlar veri olarak kaydedilip aynı zamanda üretime de yön vermektedir. Üretilen her bir partinin Sungift ve müşteri spesifikasyonlarına uygunluğu kalite kontrol elemanlarınca analiz edilerek final kalite kontrol formları ile kayıt altına alınır.

Üretim aşamasında nem, yağ, kükürtdioksit ve okratoksin analizleri kendi laboratuvarlarımızda yapılmaktadır. Aynı zamanda hammadde ve son ürünlerden pestisit, ağır metal analizleri akrediteli laboratuarlara gönderilerek kontrolleri sağlanır. Üretilen partinin uygun bulunması durumunda ürün sevkiyatı gerçekleştirilmek üzere konteynerlere yüklenir.

Güvenli işletme

Uzunoğlu Tarım Ürünleri IFS, BRC, TSE, Kosher, Helal ürün ve kalite sistem belgeleri ile müşterilerine hizmet sunmaktadır.

Türkiye'den Dünya'ya

Sungift markası ve birçok müşteri markası ile başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Kanada, Japonya, Endonezya, Avustralya, Dominik Cumhuriyeti, Trinidad, Jamaika ve Balkan Ülkelerine Kuru üzüm ihracatı gerçekleştirmektedir.