Şirket Politikası

Kaliteli ve güvenli ürün


Her yıl artan kalite seviyesi ve üretim kapasitesi ile çekirdeksiz kuru üzüm üretimini ve ihracatını gelişen teknolojiye ayak uydurarak devam ettirmektedir. Firmamız hedeflenen kaliteyi yakalamak amacıyla üretiminde gıda güvenliğine maksimum özen göstermektedir.

Tüm bunların ışığında firmamız faaliyetlerine doğru hammadde, kalite standartlarında ürün işleme, doğru pazarlama ilkelerinden taviz vermeden devam etmektedir.